...

คลินิกป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

คำถามที่พบบ่อย

คำถามทั่วไป

 • คลินิกเปิดทำการในวัน-เวลาใด
  • คลินิกเสริมภูมิคุ้มกันและอายุรศาสตร์การท่องเที่ยว คลินิกป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และคลินิกพิษจากสัตว์
   • วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8.30-16.00 น.
   • วันเสาร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 8.30-12.00 น. (ปิดรับบัตรคิว 11.45 น.)
   • วันอาทิตย์ ปิดทำการ
  • อย่างไรก็ตาม แนะนำให้มาถึงคลินิกก่อนเวลาปิดทำการอย่างน้อย 30 นาที เนื่องจากมีระยะเวลาในการดำเนินการ และผู้รับวัคซีนควรได้รับการเฝ้าสังเกตอาการภายหลังฉีดวัคซีนเป็นเวลาอย่างน้อย 30 นาที
 • จำเป็นต้องทำนัดหมายล่วงหน้า ก่อนเข้ารับบริการหรือไม่
  • ไม่จำเป็น ท่านสามารถเข้ารับบริการโดยไม่ต้องนัดหมายล่วงหน้าได้
 • เมื่อมาฉีดวัคซีน ต้องนำเอกสาร หลักฐานใดมาแสดงหรือไม่
  • ผู้รับบริการต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวผู้รับบริการของสถานเสาวภามาแสดง
  • สำหรับชาวต่างชาติ ต้องนำหนังสือเดินทางมาแสดง
 • ทำอย่างไร หากลืมนำบัตรประจำตัวผู้รับบริการของสถานเสาวภา มาในวันรับบริการ
  • สามารถใช้บัตรประชาชนแทนได้ โดยแจ้งกับเจ้าหน้าที่ว่าเคยมารับบริการที่สถานเสาวภาแล้ว
 • สามารถจ่ายค่าวัคซีน ค่าตรวจเลือด ด้วยวิธีใดบ้าง
  • ขณะนี้ทางคลินิกรับชำระค่าบริการทุกชนิดด้วยเงินสดเท่านั้น
 • สามารถเบิกค่ารักษา ค่าวัคซีน และค่าตรวจเลือด ได้หรือไม่
  • กรณีถูกสัตว์กัดและรับการรักษาด้วยการฉีดวัคซีน และ/หรือเซรุ่มป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ท่านสามารถสำรองเงินจ่าย และนำใบเสร็จไปเบิกตามสิทธิการรักษาพยาบาลของท่าน เช่นเบิกราชการ รัฐวิสาหกิจ ฯลฯ
  • ส่วนการฉีดวัคซีนเพื่อสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน และการตรวจเลือด โดยทั่วไปไม่สามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขต้นสังกัดของผู้รับบริการ
 • คลินิกของสถานเสาวภา ตั้งอยู่ที่ใด และสามารถเดินทางไปได้อย่างไร
  • ที่อยู่ 1871 ถนนพระรามที่ 4 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  • คลินิกตั้งอยู่ชั้น 1 ตึกอำนวยการ บริเวณหัวถนนอังรีดูนังต์ ตัดกับถนนพระราม 4 อยู่ในบริเวณรั้วเดียวกับศูนย์บริการโลหิต ฝั่งตรงข้ามกับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ มีรั้วติดกับจามจุรีสแควร์
  • Google search : สถานเสาวภา, Queen Saovabha Memorial Institute คลิกที่นี่
  • รถไฟฟ้า mrt ลงสถานีสามย่าน ออกทางออก 2 เดินมาตามถนนพระราม 4 มุ่งหน้า… ระยะทาง 500 เมตร
  • รถไฟฟ้า bts ลงสถานีศาลาแดง เดินมาตามถนนพระราม 4 ฝั่งรพ.จุฬาลงกรณ์ ผ่านแยกอังรีดูนังต์ ระยะทาง 850 เมตร
 • สามารถติดต่อสอบถามได้ทางช่องทางใดบ้าง
  • โทรศัพท์ 02-252-0161 ต่อ 82119
  • E-mail : info@saovabha.org

คลินิกป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

 • ค่าวัคซีน และค่าบริการ ที่คลินิกโรคพิษสุนัขบ้า มีค่าใช้จ่ายอย่างไร
 • คลินิกป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าของสถานเสาวภา มีบริการฉีดวัคซีนนอกสถานที่ หรือไม่
  • สถานเสาวภาเปิดบริการฉีดวัคซีนนอกสถานที่สำหรับคณะบุคคลที่ต้องการรับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าล่วงหน้า
 • หากต้องการนำสัตว์ต้องสงสัยว่าเป็นโรคพิษสุนัขบ้ามาตรวจที่สถานเสาวภา มีขั้นตอนอย่างไร
  • สามารถนำสัตว์มาตรวจที่สถานเสาวภาได้ที่ตึกเสรฐภักดี ในวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ เวลา 8.30 – 12.00 น. และ 13.00-16.30 น.โดยสัตว์แพทย์อาจให้กักสัตว์ดูอาการหรือตรวจสมองสัตว์ว่าเป็นโรคพิษสุนัขบ้าหรือไม่ หากสัตว์ตายแล้วควรรีบนำร่างหรือศีรษะมาตรวจภายใน 24 ชั่วโมง เพื่อความแม่นยำของการตรวจ หากมานอกเวลาดังกล่าวให้ฝากยามแช่แข็งซากสัตว์เพื่อตรวจในภายหลัง