...

คลินิกเสริมภูมิคุ้มกันและอายุรศาสตร์การท่องเที่ยว

ความรู้เสริมภูมิคุ้มกันและอายุรศาสตร์การท่องเที่ยว

ความรู้เสริมภูมิคุ้มกัน

- การให้วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่

- ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้กาฬหลังแอ่น หนึ่งในการเตรียมตัวเพื่อประกอบพิธีฮัจย์

- วัคซีนป้องกันโรคไอกรน (Pertussis vaccine) สำหรับวัยรุ่นและผู้ใหญ่

- โรคไข้ปวดข้อยุงลาย

- วัคซีนป้องกันโรคไข้สมองอักเสบเจอี (Japanese Encephalitis Vaccine)

- การป้องกันโรคมาลาเรีย สำหรับนักท่องเที่ยว

- นิวโมคอคคัส

- วัคซีนในวัยรุ่น

- การฉีดวัดซีนเข็มกระตุ้น

- วัคซีนป้องกันโรคไข้เหลือง Yellow Fever Vaccine

- การให้วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าภายหลังสัมผัสโรค ในผู้ป่วยเด็กและสตรีมีครรภ์

- วัคซีนป้องกันโรคไข้กาฬหลังแอ่น Meningococcal Vaccine

- การป้องกันภายหลังสัมผัสโรคบาดทะยัก (Post-exposure Prophylaxis for Tetanus)

- การฉีดวัคซีนป้องกันโรคสำหรับ ผู้สูงอายุอายุรศาสตร์การท่องเที่ยว

- ท่องเที่ยวปลอดภัยไร้กังวลเรื่องโรค

- คลินิกเสริมภูมิคุ้มกันและอายุรศาสตร์การท่องเที่ยว บทสัมภาษณ์

- ยาและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ที่จำเป็นสำหรับนักเดินทาง

- กลุ่มอาการชั้นประหยัด (Economy Class Syndrome)

- อหิวาตกโรค

- กลุ่มอาการท้องเสียในนักท่องเที่ยว(Travelers' diarrhea)

- โรคไข้หวัดนก สายพันธุ์ H5N1