สวนงู

คลินิกสัตว์เลื้อยคลาน (REPTILE SCIENCE CLINIC)

“คลินิกสัตว์เลื้อยคลาน (Reptile Science Clinic)” ได้เกิดขึ้นเนื่องในวาระครบรอบ 100 ปี สวนงู สถานเสาวภา ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการตรวจสุขภาพและรักษาสัตว์เลี้ยงในกลุ่มสัตว์เลื้อยคลานแก่ประชาชนทั่วไป ซึ่งนับได้ว่าเป็นคลินิกรักษาสัตว์เลื้อยคลานโดยเฉพาะเป็นแห่งแรกในประเทศไทยและได้รับใบอนุญาตจัดตั้งสถานพยาบาลจากกองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ประกอบการเปิดบริการรักษาสัตว์เลื้อยคลานตามกฎหมาย โดยศาสตราจารย์ นายแพทย์วิศิษฏ์ สิตปรีชา ผู้อำนวยการสถานเสาวภาได้ทำการเปิด “คลินิกสัตว์เลื้อยคลาน (Reptile Science Clinic)” เมื่อวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2565

วันและเวลาทำการของคลินิกสัตว์เลื้อยคลาน สถานเสาวภา

วันจันทร์ - วันศุกร์ เปิดทำการเวลา 09.30 - 15.00 น. (ปิดพักเที่ยงเวลา 12.00 - 13.00 น.)
หมายเหตุ : รับเคสสุดท้ายของวันเวลา 14.30 น. ปิดทำการ วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือ ตามประกาศทางหน้าแฟนเพจสวนงู สถานเสาวภา (Snake Farm QSMI - สวนงู สถานเสาวภา)