...

งานชันสูตรและวิจัยโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์

วิธีการส่งซากสัตว์ตรวจโรคพิษสุนัขบ้า

วิธีการส่งซากสัตว์ เพื่อตรวจโรคพิษสุนัขบ้า

  • ซากสัตว์ทุกชนิดสามารถส่งตรวจได้ทั้งตัว
  • สัตว์ใหญ่ เช่น สุกร วัว สามารถส่งเฉพาะส่วนหัวที่มีสมองมาตรวจได้

แต่การตัดอวัยวะของสัตว์ที่มาส่งตรวจต้องกระทำด้วยความระมัดระวัง อย่าให้ผู้สัมผัสสัตว์ติดเชื้อ โดยการที่

1. ผู้ที่ตัดต้องไม่มีบาดแผลที่มือ

2. ใช้มีดหรือใบมีดโกนคมๆในการตัดศีรษะ

3. สวมถุงมือยางที่กันน้ำได้ ถ้าไม่มีอาจใช้ถุงพลาสติก 2 ชั้น ถ้าถุงพลาสติกขาดระหว่างตัดหัว ให้ล้างมือด้วยน้ำและสบู่หลายๆครั้ง

4. มีดหรืออุปกรณ์ที่ต้องการเก็บไว้ใช้ต่อ ให้ทำลายเชื้อด้วยวิธีต้มเดือดนาน 10 นาทีหรือแช่ในน้ำยาฆ่าเชื้อ

5. ซากสัตว์ ถุงมือยาง หรือถุงพลาสติก ให้ทำลายโดยวิธีเผาหรือ ฝังลึกอย่างน้อย 50 เซนติเมตร


การนำสัตว์ส่งตรวจ
ควรปฏิบัติดังนี้

1. นำสัตว์หรือหัวสัตว์ใส่ถุงพลาสติกหนาๆ 2 ชั้น รวบปากถุงและรัดด้วยยางให้แน่นแล้วห่อด้วย กระดาษหนังสือพิมพ์หนาๆแล้วใส่ถุงพลาสติกหนารวบปากถุงและรัดด้วยยางให้แน่นชั้นหนึ่ง

2. ใส่ถัง พลาสติก โฟม หรือ ถังโลหะ ที่มีน้ำแข็งรองอยู่ก้นถังประมาณ 1 ใน 4 แล้วเทน้ำแข็งกลบ ทับให้มากพอแล้วปิดฝา เพื่อป้องกันไม่ให้เน่า ห้ามแช่แข็งเด็ดขาดเพราะจะทำให้ใช้เวลาตรวจนาน ขึ้นและอาจทำให้ผลตรวจคลาดเคลื่อน

3. ห้ามแช่ตัวอย่างส่งตรวจในน้ำยาฟอร์มาลินเด็ดขาด เพราะจะทำให้การตรวจไม่ได้ผล

4. รีบนำส่งตรวจรวดเร็วที่สุดภายใน 24 ชั่วโมง

5. ควรกรอกรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติสัตว์และการถูกกัดเพื่อเป็นข้อมูลประกอบและกรอกที่อยู่ หมาย เลขโทรศัพท์ของผู้ที่ต้องการผลเพื่อการติดต่อได้สะดวกรวดเร็วที่สุด