...

ติดต่อสถานเสาวภา

ติดต่อสถานเสาวภา

สถานเสาวภา สภากาชาดไทย

1871 ถนนพระราม 4 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร : 02-252-0161
แฟกซ์ : 02-254-0212
เว็บไซต์www.saovabha.org
ไลน์ ไอดี@saovabha
อีเมล : info@saovabha.org

ติดต่อฝ่ายบริการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของสถานเสาวภาที่
อีเมล: saleservice@saovabha.org

............................................

เวลาทำการ

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ)
เวลา 08.30 น. - 16.30 น.

clinic เปิดทำการ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น. 
                            วันเสาร์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ 08.30-12.00 น.

สวนงู เปิดทำการดังนี้
วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 09.30-15.30 น.
เวลา 11.00 น. การแสดงสาธิตการรีดพิษงู
เวลา 14.00 น. การแสดงสาธิตจับงู
วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 09.30-13.00 น.
เวลา 11.00 น. การแสดงสาธิตจับงู

คลินิกสัตว์เลื้อยคลาน 
เปิดทำการ วันจันทร์-วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
เวลา 09.30-15.00 น.