...

คลินิกป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

งานบริการที่คลินิก

บริการตรวจรักษาและบริการให้คำปรึกษาผู้ที่สัมผัสหรือถูกสัตว์ที่เป็นพาหะโรคพิษสุนัขบ้ากัดด้วยการฉีดวัคซีนและเซรุ่มป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

      ผู้ที่ถูกสัตว์กัดหรือสัมผัสกับสัตว์ ซึ่งสงสัยว่าอาจมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าจะได้รับการดูแลและทำความสะอาดแผลอย่างถูกเทคนิค ได้รับคำปรึกษาเกี่ยวกับความเสี่ยงที่จะเกิดโรคพิษสุนัขบ้าและแนวทางในการป้องกันการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าด้วยการฉีดวัคซีน และเซรุ่มตามลักษณะบาดแผลและการสัมผัสโรค ผู้ป่วยแต่ละรายจะได้รับการพิจารณาในการฉีดโปรแกรมวัคซีนและเซรุ่มที่เหมาะสมเป็นรายๆ สามารถอ่านรายละเอียดเรื่องแนวทางการรักษาผู้ป่วยที่ถูกสัตว์กัดด้วย แนวทางการดูแลรักษาผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า สถานเสาวภา สภากาชาดไทย พ.ศ. 2561 และแนวทางที่พบบ่อย


บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคล่วงหน้าสำหรับผู้ที่มีโอกาสสัมผัสโรค

     การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแบบก่อนสัมผัสโรคบริการสำหรับบุคคลทั่วไปที่ไม่ถูกสัตว์กัดแต่มีโอกาสสัมผัสโรค เช่น บุคลากรทางการแพทย์ สัตวแพทย์ ผู้ที่ต้องคลุกคลีกับสัตว์ กลุ่มประชาชนทั่วไปที่เลี้ยงสัตว์เลี้ยงที่สามารถเป็นพาหะโรคพิษสุนัขบ้า(เช่น สุนัข แมว กระรอก) และประชาชนทั่วไปที่สนใจ การฉีดวัคซีนป้องกันล่วงหน้าแบบก่อนสัมผัสโรคเป็นการเตรียมร่างกายไว้ให้พร้อมเพื่อให้มีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า เมื่อถูกสัตว์กัดจะได้รับการฉีดวัคซีนกระตุ้นเพียง 1-2 ครั้ง โดยไม่จำเป็นต้องฉีดเซรุ่ม

     การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแบบป้องกันล่วงหน้าจะฉีดเพียง 2 ครั้งในระยะเวลา 1 สัปดาห์ สามารถให้วัคซีนชนิดนี้ได้ในเด็กเล็กๆ ซึ่งโปรแกรมการฉีดจะเหมือนกับผู้ใหญ่และพบผลข้างเคียงจากวัคซีนได้น้อยมาก และไม่รุนแรงเนื่องจากเป็นวัคซีนสมัยใหม่ทำจากเซลล์เพาะเลี้ยงที่มีความบริสุทธิ์สูง ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจากบทความเรื่อง การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแบบป้องกันล่วงหน้า


บริการให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับประชาชนทั่วไป และสำหรับบุคลากรทางการแพทย์

     ฝ่ายบริการคลินิกได้มีส่วนร่วมในการบรรยายเชิงวิชาการให้กับคณะแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์จากทั้งในประเทศและคณะศึกษาดูงานจากต่างประเทศรวมถึงนิสิต นักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์จากมหาวิทยาลัยต่างๆ ฝ่ายบริการคลินิกเปิดให้บริการให้คำปรึกษาสำหรับประชาชนทั่วไปหน่วยงานสถานพยาบาลต่างๆ ที่มีปัญหาเกี่ยวกับแนวทางการดูแลผู้สัมผัสกับสัตว์ ที่เป็นพาหะโรคพิษสุนัขบ้าทั้งทางด้านการรักษา และปัญหาเฉพาะกรณี ท่านสามารถติดต่อกับเราที่คลินิกฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าหรือโทรศัพท์มาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ ติดต่อเรา


บริการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า และบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคล่วงหน้าสำหรับผู้ที่มีโอกาสสัมผัสโรคนอกสถานที่

     การบริการด้านการป้องกันโรคโดยการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแบบก่อนสัมผัส บริการสำหรับบุคคลทั่วไปที่ไม่ถูกสัตว์กัดแต่มีโอกาสสัมผัสโรค เช่น บุคลากรทางการแพทย์ นิสิตสัตวแพทย์ สถานเสาวภาเปิดบริการฉีดวัคซีนนอกสถานที่สำหรับคณะบุคคลที่ต้องการรับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าล่วงหน้า ซึ่งฝ่ายบริการคลินิกสามารถจัดการอบรม และบรรยายพิเศษเรื่องโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับประชาชนและหน่วยงานทางราชการ รวมถึงโรงเรียนและสถานศึกษาหากมีการแจ้งความจำนงขอความอนุเคราะห์มา