งานชันสูตรและวิจัยโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์

คลินิกภูมิคุ้มกันในสัตว์เลี้ยง ฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์


  • ขอบเขตการให้บริการของคลินิก

       ให้บริการให้คำปรึกษา ให้ความรู้ จำหน่ายและฉีดวัคซีนในสัตว์เลี้ยง (สุนัขและแมว) โดยนายสัตวแพทย์

  • วัน-เวลา เปิดทำการ

       วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 – 12.00 น. และเวลา 13.00 – 16.30 น.

        ปิดทำการ วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

  •  สถานที่ให้บริการ ตึกเสรฐภักดี สถานเสาวภา สภากาชาดไทย

         เบอร์โทรศัพท์ 0 2252 0161-4 ต่อ 127


รายการวัคซีนที่มีให้บริการ/การให้บริการของคลินิกภูมิคุ้มกันในสัตว์เลี้ยง

  • วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (ทั้งสุนัขและแมว) ราคาเข็มละ 50 บาท
  • วัคซีนรวมในสุนัข ประกอบด้วย วัคซีนป้องกันโรคไข้หัดสุนัข,โรคตับอักเสบติดต่อในสุนัข,โรคหลอดลมอักเสบติดต่อในสุนัข, โรคลำไส้อักเสบติดต่อและโรคเลปโตสไปโรซิส (โรคฉี่หนู) ราคาเข็มละ 250 บาท
  • วัคซีนรวมในแมว ประกอบด้วย วัคซีนป้องกันโรคไข้หัดแมว, โรคระบบทางเดินหายใจติดต่อในแมวและโรคช่องปากและลิ้นอักเสบในแมว ราคาเข็มละ 250 บาท