ติดต่อเรา

สถานเสาวภา สภากาชาดไทย

1871 ถนนพระราม 4 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร : 0 2252 0161
แฟกซ์ : 0 2254 0212
อีเมล : info@saovabha.org
เว็บไซต์ : www.saovabha.org

การเดินทาง

รถประจำทาง (BUS) : สาย 2, 4, 45, 46, 47, 93, 141, 507

รถไฟฟ้า บีทีเอส BTS : สถานี ศาลาแดง (Saladeang Station)

รถไฟใต้ดิน MRT : สถานี สามย่าน (Samyan Station)