...

คลินิกป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับบุคลากรทางการแพทย์


  • แนวทางการรักษาผู้ป่วยที่ถูกสัตว์กัดด้วยวัคซีนและเซรุ่มป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าปี 2559

(ที่มา: หนังสือเวชปฏิบัติในการดูแลรักษาผู้ป่วยที่ถูกสัตว์กัดและการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า(พิมพ์ครั้งที่ 3 ปีพ.ศ. 2559)


ดาวน์โหลด

  • แนวทางการดูแลรักษาผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า สถานเสาวภา สภากาชาดไทย พ.ศ. 2561 และแนวทางที่พบบ่อย

ดาวน์โหลด