...

คลินิกป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับบุคลากรทางการแพทย์


  • แนวทางการดูแลรักษาผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า สถานเสาวภา สภากาชาดไทย พ.ศ. 2565 

ดาวน์โหลด