...

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

นางประจวบ แสงเนตรสว่าง บริจาคที่ดินให้สภากาชาดไทย

เพื่อใช้เป็นทางออกฉุกเฉินของโครงการจัดสร้างศูนย์นวัตกรรมและการผลิตยาชีววัตถุและยาปราศจากเชื้อของสถานเสาวภา