...

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสถานเสาวภา สภากาชาดไทย เรื่อง แจ้งเปิดทำการสวนงู ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

ตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 28/2564 มีมติเห็นชอบประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 43) ผ่อนปรนกิจการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 1-31 ตุลาคม 2564 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง นั้น

สถานเสาวภา จึงขอประกาศแจ้งเปิดทำการสวนงู ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป โดยเปิดทำการวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งเเต่เวลา 09.30 – 15.30 น. การเเสดงรีดพิษงู เวลา 11.00 น. และการเเสดงจับงู เวลา 14.00 น. (งดการถ่ายภาพงูหลาม) และยังคงปิดทำการชั่วคราวในวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ไปจนกว่าสถานการณ์การเเพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จะดีขึ้นจนกลับสู่ภาวะปกติ
ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564