...

ประกาศ/คำสั่ง/ข้อบังคับ

26 เมษายน 2567 วันสถาปนาสภากาชาดไทย ครบ 131 ปี

วันที่ 26 เมษายน 2566 เนื่องในโอกาสวันสถาปนาสภากาชาดไทย ครบ 131 ปี สภากาชาดไทย จัดงานวันสถาปนาสภากาชาดไทย ณ บริเวณสถานเสาวภา ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์วิศิษฏ์ สิตปรีชา ผู้ช่วยเลขาธิการและผู้อำนวยการสถานเสาวภา สภากาชาดไทย นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานเสาวภาร่วมตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 20 รูป ณ บริเวณหน้าตึกอำนวยการสถานเสาวภา