...

ประกาศ/คำสั่ง/ข้อบังคับ

พิธีลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย

          วันที่ 28 มีนาคม 2567 นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย นำผู้บริหารสภากาชาดไทย พร้อมด้วยผู้อำนวยการหน่วยงานในสังกัดสภากาชาดไทย ลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ซึ่งตรงกับวันที่ 2 เมษายน 2567 ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

          ในการนี้ ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์วิศิษฏ์ สิตปรีชา ผู้ช่วยเลขาธิการ สภากาชาดไทยและผู้อำนวยการสถานเสาวภา นำผู้บริหารสถานเสาวภาเข้าร่วมในพิธีลงนามถวายพระพรด้วย