...

ประกาศ/คำสั่ง/ข้อบังคับ

คลินิกเสริมภูมิคุ้มกันและอายุรศาสตร์การท่องเที่ยว ขอเชิญประชาชนที่มีอายุ 50 ปี ขึ้นไป ฉีดวัคซีนป้องกันโรคงูสวัด รุุ่นใหม่ (RECOMBINANT ZOSTER VACCINE : SHINGRIX)

คลินิกเสริมภูมิคุ้มกันและอายุรศาสตร์การท่องเที่ยว

ขอเชิญประชาชนที่มีอายุ 50 ปี ขึ้นไป

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคงูสวัด รุุ่นใหม่

(Recombinant zoster vaccine : shingrix)

ราคาเข็มละ 5,200 บาท

ค่าบริการทางการแพทย์ 50 บาท

ค่าทำบัตรกรณีมารับบริการครั้งแรก 20 บาท

  • โรคงูสวัดเป็นโรคติดเชื้อ ตามแนวเส้นประสาท มีอาการปวดแสบร้อน ตามผิวหนัง ตุ่มน้ำใสขึ้น ต่อมาจะแตกออกเป็นแผล ซึ่งผู้สูงอายุมีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนจากตัวโรคได้สูงขึ้น เช่น มีอาการ ปวดแสบร้อนตามผิวหนังนานหลายเดือน หรือมีโอกาสเกิดภาวะตาอักเสบ บาดแผลที่กระจกตาได้ หากเป็นบริเวณใบหน้า
  • วัคซีนป้องกันงูสวัดแนะนำในผู้ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป
  • วัคซีนป้องกันงูสวัดรุ่นใหม่ SHINGRIX ฉีด 2 เข็ม มีประสิทธิภาพ 97.2 % โดยฉีดเข้ากล้ามเนื้อต้นแขน โดยเข็มที่สอง ห่างจากเข็มแรก 2-6 เดือน

ติดต่อขอรับคำปรึกษาได้ที่

คลินิกเสริมภูมิคุ้มกันและอายุรศาสตร์การท่องเที่ยว

  • วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-12.00 น. และเวลา 13.00-16.00 น.
  • วันเสาร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.30-12.00 น. (ปิดรับบัตรคิว 11.45 น.)
  • วันอาทิตย์ ปิดทำกา

หมายเลขโทรศัพท์ 0 2252 0161 ต่อ 82119 หรือ 82731 ในวันและเวลาทำการ