...

ประกาศ/คำสั่ง/ข้อบังคับ

แจ้งวัน-เวลาทำการคลินิกป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า คลินิกเสริมภูมิคุ้มกันและอายุรศาสตร์การท่องเที่ยว และคลินิกพิษจากสัตว์