...

ประกาศ/คำสั่ง/ข้อบังคับ

เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๙๑ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ขอเชิญประชาชนที่มีอายุ 65 ปี ขึ้นไป ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ (HIGH DOSE INFLUENZA : EFLUELDA) ในราคาพิเศษ เข็มละ 1,450 บาท