...

ประกาศ/คำสั่ง/ข้อบังคับ

โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนเอชพีวี ชนิด 9 สายพันธุ์ (ป้องกันมะเร็งปากมดลูก) ในราคาพิเศษ เข็มละ 5,500 บาท