...

ประกาศ/คำสั่ง/ข้อบังคับ

ประกาศสถานเสาวภา สภากาชาดไทย เรื่อง ยกเลิกการประกาศจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป