...

ประกาศ/คำสั่ง/ข้อบังคับ

กิจกรรมปลูกต้นพิกุล เนื่องในวาระครบ 100 ปี แห่งการสถาปนาสถานเสาวภา สภากาชาดไทย

วันที่ 7 ธันวาคม 2565 ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์วิศิษฏ์ สิตปรีชา ผู้อำนวยการสถานเสาวภา พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากรสถานเสาวภา ร่วมปลูกต้นพิกุลบริเวณพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีพัชรินทรา- บรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวาระครบ 100 ปี แห่งการสถาปนาสถานเสาวภา