...

ประกาศ/คำสั่ง/ข้อบังคับ

ชี้แจงข้อเท็จจริง กรณีบริการฉีดวัคซีน คุ้มกันการติดเชื้อในกระแสโลหิต

ตามที่ได้มีการส่งต่อข้อมูลทางสังคมออนไลน์แนะนำให้ผู้สูงวัยอายุ 50 ขึ้นไป ฉีดวัคซีนคุ้มกันการติดเชื้อในกระแสโลหิต เข็มเดียวป้องกันตลอดชีวิต นั้น... สถานเสาวภา ขอชี้แจงข้อเท็จจริง ดังนี้ สถานเสาวภามีการให้บริการวัคซีนต่างๆ รวมถึงวัคซีนสำหรับผู้สูงอายุ ได้แก่ วัคซีนป้องกันโรคงูสวัด วัคซีนป้องกันการติดเชื้อนิวโมคอคคัส(ปอดบวม) วัคซีนป้องกันบาดทะยัก คอตีบ ไอกรน และวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ทั้งนี้ ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับวัคซีนป้องกันการติดเชื้อนิวโมคอคคัส (ปอดบวม) ซึ่งได้มีการส่งต่อกันนั้น สามารถติดตามได้จาก เทปสัมภาษณ์รายการชัวร์ก่อนแชร์ : วัคซีนกันติดเชื้อในกระแสโลหิตตลอดชีวิต จริงหรือ? เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2561 โดย แพทย์หญิงสุดา พันธุ์รินทร์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ นายแพทย์ 9 ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก สถานเสาวภา สภากาชาดไทยค่ะ ***คลินิกเสริมภูมิคุ้มกันและอายุรศาสตร์การท่องเที่ยว คลินิกป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เปิดทำการวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 – 16.00 น. วันเสาร์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ เปิดทำการ 08.30 – 12.00 น. ปิดทำการ วันอาทิตย์https://www.youtube.com/watch?v=CY_ROqCeCys