...

ประกาศ/คำสั่ง/ข้อบังคับ

โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกชนิด 9 สายพันธุ์ ราคาเข็มละ 5,600 บาท