...

ประกาศ/คำสั่ง/ข้อบังคับ

การประชุมวิชาการระดับชาติโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 11 เรื่อง “An Odyssey to Human Rabies Zero Death”

ข่าวประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 11 เรื่อง “An Odyssey to Human Rabies Zero Death”

ในวาระครบรอบ 100 ปี สถานเสาวภา สภากาาชาดไทย ได้ร่วมกับ คลัสเตอร์วิจัยอายุรศาสตร์เขตร้อน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ขอเรียนเชิญแพทย์ เภสัชกร พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ที่สนใจ เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีพ.ศ. 2565 ครั้งที่ 11 เรื่อง “An Odyssey to Human Rabies Zero Death” เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน และดูแลผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า

ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถเข้าฟังการบรรยาย ณ ห้องประชุมโรงแรมแมนดาริน (Onsite) หรือ ผ่านการถ่ายทอดสัญญาณ (Virtual Online Meeting) ในวันที่ 22-23 กันยายน 2565 นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมประชุมจะสามารถชมการถ่ายทอดย้อนหลังได้นาน 1 เดือน ได้รับประกาศนียบัตร และคะแนน CME/CPE ตามเกณฑ์ที่กำหนด

ลงทะเบียนทาง https://webcast.live14.com/saovabha/

รายละเอียดการลงทะเบียน

ท่านสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 20 กันยายน 2565

● Onsite ภายในวันที่ 15 กันยายน 2565 จำนวน 2,500 บาท 

● Onsite หลังวันที่ 15 กันยายน 2565 จำนวน 3,000 บาท 

● Online จำนวน 1,000 บาท การชำระเงินค่าลงทะเบียน สามารถทำได้โดย โอนเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี"สถานเสาวภา สภากาชาดไทย" เลขที่บัญชี 413-101978-0
   การลงทะเบียนจะสมบูรณ์เมื่อชำระเงินแล้ว และไม่สามารถขอเงินค่าลงทะเบียนคืนได้ ** ท่านสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 20 กันยายน 2565**

เมื่อท่านลงทะเบียนสำเร็จ จะได้รับอีเมลยืนยันการลงทะเบียน

ก่อนวันงานประมาณ 1 สัปดาห์ ท่านจะได้รับ link เข้าฟังการบรรยายทางอีเมลที่ทำการลงทะเบียนไว้

การลงทะเบียนทุกประเภท สามารถรับฟังการบรรยายย้อนหลังได้ทาง website โดยใช้อีเมลที่ทำการลงทะเบียนไว้ เป็นระยะเวลานาน 1 เดือน