...

ประกาศ/คำสั่ง/ข้อบังคับ

เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี สถานเสาวภา สภากาชาดไทย จัดกิจกรรม “ปันสุข” มอบข้าวสารแก่มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย

วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.กาญจน์พิมล ฤทธิเดช รองผู้อำนวยการสถานเสาวภา ฝ่ายบริหารและเทคนิค นำผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานเสาวภา ทำกิจกรรม “ปันสุข” มอบข้าวสารแก่มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย โดยมี รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนวลจันทร์ ปราบพาล กรรมการอำนวยการและเลขาธิการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย รับมอบข้าวสาร โดยทางมูลนิธิฯจะนำไปใช้ในการดำเนินงานอุปการะเด็กของมูลนิธิฯ 3 แห่ง ได้แก่ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย (สำนักงานใหญ่)หมู่บ้านเด็ก และหมู่บ้านเด็กเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครปฐม

ทั้งนี้ ข้าวสาร ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์บริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิสงเคราะห์ของสภากาชาดไทย สามารถบริจาคได้ดังนี้

1. บริจาคโดยตรงที่มูลนิธิสงเคราะห์ของสภากาชาดไทย ตึกวชิราลงกรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ประตู 13

2. บริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด สาขาสภากาชาดไทย เลขที่บัญชี 045-2-01504-1 ชื่อบัญชี “มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย” พร้อมส่งสำเนาการโอนเงิน ชื่อที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ของผู้บริจาค ส่งมาที่ อีเมล : trcch@redcross.or.th หรือ ทางโทรสารหมายเลข 0 2256 4399