...

ประกาศ/คำสั่ง/ข้อบังคับ

สถานเสาวภา ก้าวสู่ปีที่ 100 จัดกิจกรรม Open House สำหรับผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดสภากาชาดไทย เยี่ยมชมโรงงานผลิตเซรุ่มและยาปราศจากเชื้อ และการประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย และเยี่ยมชมสถานีเพาะเลี้ยงม้าและสัตว์ทดลองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์