...

ประกาศ/คำสั่ง/ข้อบังคับ

กลุ่มธารกุศลบุญ ๕ ส มอบเงินเพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจการตามภารกิจของสถานเสาวภา

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 นายภูมิ จันทรตรี ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานเสาวภา ฝ่ายบริหาร ให้การต้อนรับ คุณสันติ สถาพร ในนาม กลุ่มธารกุศลบุญ ๕ ส นายเสถียร นางสำลี นายสันติ นางสุสิมา สถาพร ในโอกาสมอบเงินจำนวน 20,000 บาท เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจการตามภารกิจของสถานเสาวภา พร้อมด้วยข้าวสาร จำนวน 100 กิโลกรัม

สถานเสาวภา ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้