...

ประกาศ/คำสั่ง/ข้อบังคับ

รับมอบขนมไทย จาก หจก.ตั้งเกียงง้วน กรุงเทพ 1983

วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 คุณฐานเพชร ตัณฑวิเชียร หัวหน้าพยาบาล 8 ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก รับมอบขนมไทย จำนวน 100 ชุด จาก หจก.ตั้งเกียงง้วน กรุงเทพ 1983 ที่นำมามอบให้แก่แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่สถานเสาวภา เพื่อเป็นกำลังใจในการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แก่ประชาชน

สถานเสาวภา ขอขอบคุณ หจก.ตั้งเกียงง้วน กรุงเทพ 1983 มา ณ โอกาสนี้