...

ประกาศ/คำสั่ง/ข้อบังคับ

สถานีเพาะเลี้ยงม้าและสัตว์ทดลองฯ รับมอบหญ้าแห้ง จำนวน 300 ฟ่อน จากคณะผู้ปฏิบัติธรรมคุ้มดวงแก้ว สมุทรปราการ

วันที่ 15 เมษายน 2565 นายสัตวแพทย์สุรศักดิ์ เอกโสวรรณ หัวหน้าสถานีเพาะเลี้ยงม้าและสัตว์ทดลองฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถานีเพาะเลี้ยงม้าและสัตว์ทดลองฯ รับมอบหญ้าแห้ง จำนวน 300 ฟ่อน จากคณะผู้ปฏิบัติธรรมคุ้มดวงแก้ว สมุทรปราการ ที่นำมาบริจาคให้สถานีเพาะเลี้ยงม้าและสัตว์ทดลองฯ โดยสถานีเพาะเลี้ยงม้าและสัตว์ทดลองฯ จะนำหญ้าแห้งไปใช้เป็นอาหารให้ม้า ที่สถานีเพาะเลี้ยงม้าและสัตว์ทดลองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สถานเสาวภา ขอขอบคุณผู้ปฏิบัติธรรมคุ้มดวงแก้ว สมุทรปราการ มา ณ โอกาสนี้