...

ประกาศ/คำสั่ง/ข้อบังคับ

กิจกรรมรณรงค์"สถานเสาวภารวมใจบริจาคโลหิต"

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (วันที่ 2 เมษายน 2565) และเป็นเดือนแห่งการครบรอบ 129 ปี วันสถาปนาสภากาชาดไทย (วันที่ 26 เมษายน 2565) และเป็นปีแห่งการก้าวสู่ปีที่ 100 ของการสถาปนาสถานเสาวภา (วันที่ 7 ธันวาคม 2565) ด้วย 3 วาระพิเศษนี้ ผู้บริหารและบุคลากรของสถานเสาวภา ได้ร่วมกันบริจาคโลหิต ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ภายใต้กิจกรรมรณรงค์“สถานเสาวภารวมใจบริจาคโลหิต” ในวันที่ 8 เมษายน 2565 เพื่อสำรองโลหิตในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ ผู้มีความประสงค์บริจาคโลหิต สามารถบริจาคโลหิต ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ได้ในวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 07.30 – 19.30 น. และวันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลา 08.30 – 15.30 น. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ โทร. 0 2256 4300