...

ประกาศ/คำสั่ง/ข้อบังคับ

บริษัท China Sinopharm International Corporation (Sinopharm CNBG) เยี่ยมชมโรงงานผลิตชีววัตถุของสถานเสาวภา สภากาชาดไทย

วันที่ 23 มีนาคม 2565 ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์วิศิษฏ์ สิตปรีชา ผู้อำนวยการ สถานเสาวภา และศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.กาญจน์พิมล ฤทธิเดช รองผู้อำนวยการ สถานเสาวภา ฝ่ายบริหารและเทคนิค ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์(พิเศษ) ดร. เภสัชกรหญิงสุมนา ขมวิลัย ในนาม บริษัท Biogenetech จำกัด ในโอกาสนำคณะจากบริษัท China Sinopharm International Corporation (Sinopharm CNBG) Mr.Ming Jin, Senior Regional Manager, Sinopharm International ,Ms.Kexin Zhang, Business Manager, Sinopharm CNBG และ Mr.Haochuan Wang, Clinical Researcher, Sinopharm CNBG เยี่ยมชมโรงงานผลิตชีววัตถุของสถานเสาวภา สภากาชาดไทย