...

ประกาศ/คำสั่ง/ข้อบังคับ

คุณจุลภัสสร พนมวัน ณ อยุธยา นำคณะบุคคลทั่วไป เยี่ยมชมสถาปัตยกรรมภายในตึกอำนวยการ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย

วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2565 คุณจุลภัสสร พนมวัน ณ อยุธยา วิทยากรอิสระ ด้านศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สหโรจน์ กิตติมหาเจริญ อาจารย์และนักวิจัยวรรณคดีไทย อาจารย์ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก มหาวิทยาลัยรามคำแหง นำคณะบุคคลทั่วไปที่ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาเรื่อง “ตามรอยวรรณกรรมสี่แผ่นดิน เยือนถิ่นคุณเปรม” เข้าสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเยี่ยมชมสถาปัตยกรรมภายในตึกอำนวยการสถานเสาวภา สภากาชาดไทย