...

ประกาศ/คำสั่ง/ข้อบังคับ

สวนงูเปิดให้เข้าชมฟรีในวันที่ 7 ของทุกเดือน ตลอดปี 2565

เนื่องในวาระพิเศษที่สถานเสาวภา สภากาชาดไทย จะก้าวเข้าสู่ปีที่ 100 ในวันที่ 7 ธันวาคม 2565 นี้

เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 100 ปี ของสถานเสาวภา สวนงูจึงเปิดทำการฟรีในวันที่ 7 ของทุกเดือนตลอดปี 2565

On occasion of celebration of Queen Saovabha Memorial Institute 100th Anniversary (December 7, 2022), our Snake Farm, QSMI will be opened FREE! on the 7th day of the month on 2022.