...

ประกาศ/คำสั่ง/ข้อบังคับ

พิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในโอกาสครบรอบ 99 ปี วันสถาปนาสถานเสาวภา สภากาชาดไทย

วันที่ 7 ธันวาคม 2564 ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์วิศิษฏ์ สิตปรีชา ผู้อำนวยการสถานเสาวภา นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานเสาวภา ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในโอกาสครบรอบ 99 ปี วันสถาปนาสถานเสาวภา สภากาชาดไทย

เวลา 08.45 น. ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์วิศิษฏ์ สิตปรีชา ผู้อำนวยการสถานเสาวภา นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์บริเวณสถานเสาวภา ดังนี้ จุดที่ 1 ท้าวมหาพรหม จุดที่ 2 พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จุดที่ 3 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร ตึกรังสิตานุสรณ์ จุดที่ 4 ศาลหลวงตา ศาลพระภูมิ ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ จุดที่ 5 สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ตึกสภานายิกา ชั้น 5 จุดที่ 6 พระบรมวงศานุวงศ์ ตึก ๔ มะเสง จุดที่ 7 วิญญาณงู

หลังจากนั้น เวลา 09.45 น. ผู้อำนวยการสถานเสาวภานำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในโอกาสครบรอบ 99 ปี วันสถาปนาสถานเสาวภา สภากาชาดไทย โดยนิมนต์พระภิกษุสงฆ์จาก วัดปทุมวนารามวรวิหาร จำนวน 9 รูป มาเจริญพระพุทธมนต์ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ตึกอำนวยการ สถานเสาวภา