...

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเยี่ยมชมนิทรรศการ “สีสันนาคา ก้าวสู่ปีที่ ๙๙ สวนงู สถานเสาวภา” ณ ตึก ๙๙ ปี สวนงู ในระหว่างวันที่ 22 พฤศจิกายน - 9 ธันวาคม 2564

เนื่องในโอกาสที่สวนงู สถานเสาวภา สภากาชาดไทยจะก้าวเข้าสู่ปีที่ 99 ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 นี้

ขอเชิญชวนให้ประชาชนเเละนักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ “สีสันนาคา ก้าวสู่ปีที่ ๙๙ สวนงู สถานเสาวภา” ณ ตึก ๙๙ ปีสวนงู สวนงู สถานเสาวภา ในระหว่างวันที่ 22 พฤศจิกายน - 9 ธันวาคม 2564

- วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 9.30 - 15.30 น.
- วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9.30 - 13.00น.

เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 99 ปี สวนงู