...

ประกาศ/คำสั่ง/ข้อบังคับ

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

      วันที่ 19 ตุลาคม 2563 ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์วิศิษฏ์ สิตปรีชา ผู้อำนวยการสถานเสาวภา นำคณะผู้บริหารและบุคลากรสถานเสาวภา วางพวงมาลาถวายราชสักการะสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระองค์ท่าน ซึ่งตรงกับวันที่ 20 ตุลาคม ของทุกปี ณ บริเวณพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สถานเสาวภา สภากาชาดไทย