...

ประกาศ/คำสั่ง/ข้อบังคับ

วัคซีนบังคับสำหรับผู้ที่จะย้ายถิ่นฐานไปประเทศสหรัฐอเมริกา