...

ประกาศ/คำสั่ง/ข้อบังคับ

ประกาศสถานเสาวภา สภากาชาดไทย เรื่อง แจ้งปรับเปลี่ยนการให้บริการฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก

ประกาศสถานเสาวภา สภากาชาดไทย
เรื่อง แจ้งปรับเปลี่ยนการให้บริการฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก
ตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน 2564 ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก สถานเสาวภา สภากาชาดไทย ของแจ้งปรับเปลี่ยนการให้บริการดังนี้
1. วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 – 12.00 น.และเวลา 13.00- 15.00 น. ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ตามที่ได้รับการยืนยันการนัดหมายที่ตึกราชูทิศ สถานเสาวภา
2. วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 13.00 – 16.00 น. ให้บริการฉีดวัคซีนคลินิกเสริมภูมิคุ้มกันและอายุรศาสตร์การท่องเที่ยวและคลินิกป้องกันพิษสุนัขบ้า ที่ตึกอำนวยการ สถานเสาวภา
โดยยังคงปิดทำการในวันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก โทร.02-252-0161-4 ต่อ 125,132