...

ประกาศ/คำสั่ง/ข้อบังคับ

รับมอบหน้ากากอนามัยจำนวน 1,100 ชิ้น

วันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2564 คุณภูมิ จันทรตรี ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานเสาวภาฝ่ายบริหาร รับมอบหน้ากากอนามัย จำนวน 1,100 ชิ้น โดยคุณอัญชลี บุญอริยะ นำมามอบให้สถานเสาวภา สภากาชาดไทย สำหรับให้บุคลากรใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สถานเสาวภาขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้