...

ประกาศ/คำสั่ง/ข้อบังคับ

สถานเสาวภา สภากาชาดไทย เปิดให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 (ซิโนฟาร์ม) ที่ได้รับการสนับสนุนจากสภากาชาดจีน

                   

                

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย, ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์วิศิษฏ์ สิตปรีชา ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทยและผู้อำนวยการสถานเสาวภา, นายกฤษฎา บุญราช ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด, นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ พร้อมด้วยผู้บริหารสถานเสาวภา ร่วมเป็นสักขีพยานในการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 (ซิโนฟาร์ม) ที่ได้รับการสนับสนุนจากสภากาชาดจีน แก่ประชาชน โดยมี ศาสตราจารย์นายแพทย์ธีระพงษ์ ตัณฑวิเชียร ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานเสาวภา ฝ่ายวิชาการ และรักษาการหัวหน้าฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก รายงานการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ณ ตึกราชูทิศ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย