...

ประกาศ/คำสั่ง/ข้อบังคับ

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ของสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันพุธที่ 20 ตุลาคม 2564 ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์วิศิษฏ์ สิตปรีชา ผู้อำนวยการสถานเสาวภา นำคณะผู้บริหารและบุคลากรสถานเสาวภาวางพวงมาลาถวายราชสักการะ สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระองค์ท่าน ณ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สถานเสาวภา สภากาชาดไทย