...

ประกาศ/คำสั่ง/ข้อบังคับ

พิธีวางพานพุ่มสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

     วันที่21 ตุลาคม2563 นายภูมิจันทรตรีผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารพร้อมด้วยบุคลากรสถานเสาวภาร่วมพิธีวางพานพุ่มสักการะ_พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่21 ตุลาคมของทุกปีณสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทย