...

ประกาศ/คำสั่ง/ข้อบังคับ

สภากาชาดไทย และ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เริ่มดำเนินการส่งมอบเครื่องบำบัดโรคระบบทางเดินหายใจอัตราการไหลสูง Chula High Flow Nasal Cannula (Chula HFNC) เพื่อใช้รักษาผู้ป่วยโควิด-19 ให้แก่โรงพยาบาลทั่วประเทศ

   

 

 

   

 

ตามที่สภากาชาดไทย ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และศิษย์เก่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ดำเนินการผลิตเครื่อง Chula HFNC โดยใช้งบประมาณจากการบริจาคของมูลนิธิแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการดำเนินงาน สามารถรวบรวมเงินบริจาคสำหรับผลิตเครื่องได้จำนวน 500 เครื่อง โดยดำเนินการประกอบเครื่องที่สถานเสาวภา สภากาชาดไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อมอบให้กับโรงพยาบาลที่ขาดแคลนโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายพร้อมด้วยอุปกรณ์สิ้นเปลืองที่จำเป็นต่อการรักษา เพื่อให้โรงพยาบาลผู้รับสามารถนำไปใช้งานได้ทันที โดยให้โรงพยาบาลแจ้งขอความอนุเคราะห์มาที่สภากาชาดไทย

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564 ได้เริ่มดำเนินการส่งมอบเครื่อง Chula HFNC โดยบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ให้การสนับสนุนในการนำส่งเครื่อง Chula HFNC ไปถึงโรงพยาบาลที่แจ้งขอความอนุเคราะห์มา สำหรับในรอบแรกนี้นำส่งให้แก่โรงพยาบาลรวม 52 เครื่อง ดังนี้

– โรงพยาบาลท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 2 เครื่อง
– โรงพยาบาลท้ายเหมืองชัยพัฒน์ จ.พังงา 1 เครื่อง
– โรงพยาบาลหล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 3 เครื่อง
– โรงพยาบาลอ่างทอง จ.อ่างทอง 3 เครื่อง
– โรงพยาบาลตะกั่วป่า จ.พังงา 3 เครื่อง
– โรงพยาบาลพุทธชินราช จ.พิษณุโลก 2 เครื่อง
– โรงพยาบาลอุดรธานี จ.อุดรธานี 2 เครื่อง
– โรงพยาบาลกุมภวาปี จ.อุดรธานี 2 เครื่อง
– โรงพยาบาลบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 2 เครื่อง
– โรงพยาบาลนางรอง จ.บุรีรัมย์ 2 เครื่อง
– โรงพยาบาลยะลา จ.ยะลา 2 เครื่อง
– โรงพยาบาลกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 3 เครื่อง
– โรงพยาบาลขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 2 เครื่อง
– โรงพยาบาลพรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 3 เครื่อง
– โรงพยาบาลคลองลาน จ.กำแพงเพชร 5 เครื่อง
– โรงพยาบาลไทรงาม จ.กำแพงเพชร 2 เครื่อง
– โรงพยาบาลลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 2 เครื่อง
– โรงพยาบาลบึงสามัคคี จ.กำแพงเพชร 2 เครื่อง
– โรงพยาบาลทรายทองวัฒนา จ.กำแพงเพชร 2 เครื่อง
– โรงพยาบาลปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร 2 เครื่อง
– โรงพยาบาลโกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร 1 เครื่อง
– โรงพยาบาลคลองขลุง จ.กำแพงเพชร 4 เครื่อง

โดยภายในเดือนตุลาคมนี้มีกำหนดส่งมอบทั้งสิ้น 200 เครื่อง และจะทะยอยนำส่งจนครบ 500 เครื่อง ภายในเดือน พฤศจิกายน 2564 ดังนี้
1. 50 เครื่อง วันที่ 8 ต.ค.
2. 50 เครื่อง วันที่ 15 ต.ค.
3. 50 เครื่อง วันที่ 22 ต.ค.
4. 50 เครื่อง วันที่ 29 ต.ค.
5. 100 เครื่อง 16 พ.ย.
6. 200 เครื่อง 29 พ.ย.
รวมทั้งสิ้น จำนวน 500 เครื่อง

สำหรับขั้นตอนการนำส่งเครื่อง Chula HFNC บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) จะนำรถมารับเครื่อง Chula HFNC ที่ตึกราชูปถัมภ์ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย ก่อนนำไปคัดแยกพื้นที่สำหรับจัดส่งและนำส่งถึงโรงพยาบาลที่แจ้งขอความอนุเคราะห์ต่อไป