...

คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อย

ไม่จำเป็น ท่านสามารถเข้ารับบริการโดยไม่ต้องนัดหมายล่วงหน้าได้
อย่างไรก็ตาม คลินิกได้ทำระบบนัดหมายล่วงหน้า

คลินิกเสริมภูมิคุ้มกันและอายุรศาสตร์การท่องเที่ยว คลินิกป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และคลินิกพิษจากสัตว์
เวลาทำการ
■ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น. (ปิดพักกลางวัน 12.00 - 13.00 น.)
■ วันเสาร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์  เวลา 08.30 - 12.00 น. (ปิดรับบัตรคิว 11.45 น.)

ปิดทำการ วันอาทิตย์

อย่างไรก็ตาม แนะนำให้มาถึงคลินิกก่อนเวลาปิดทำการอย่างน้อย 30 นาที เนื่องจากมีระยะเวลาในการดำเนินการ และผู้รับวัคซีนควรได้รับการเฝ้าสังเกตอาการภายหลังฉีดวัคซีนเป็นเวลาอย่างน้อย 30 นาที

- รถประจำทาง : สาย 2, 4, 45, 46,
47, 93, 141, 507

- รถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT) : สถานีสามย่าน

- รถไฟฟ้าบีทีเอส (BTS) : สถานีศาลาแดง

1.ควรเตรียมตัวอย่างไรบ้างก่อนรับวัคซีน


- > -ผู้ที่จะมารับวัคซีนควรนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ
ถ้ามีไข้ไม่สบายควรหลีกเลี่ยงการฉีดวัคซีนไปก่อน และควรปรึกษาแพทย์ก่อนรับวัคซีนทุกครั้ง

2.การมารับวัคซีนไข้เหลือง
หรือวัคซีนอื่นๆ ที่จำเป็นต้องขอใบรับรอง ต้องนำหลักฐานอะไรมาแสดงบ้าง

- > -Passport หรือ
สำเนา Passport

- > -บัตรประชาชน

3.ค่าใช้จ่ายในการรับบริการที่สถานเสาวภาสามารถใช้สิทธิการรักษาใดได้บ้าง
สามารถชำระค่าบริการได้อย่างไร

- > -ทางสถานเสาวภาไม่มีระบบรองรับการใช้สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า

- > -สำหรับสิทธิประกันสังคมอาจสำรองค่าใช้จ่ายก่อนแล้วไปเบิกกับต้นสังกัด
ซึ่งต้องสอบถามต้นสังกัดว่าเบิกได้หรือไม่

- > -สำหรับสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการสามารถสำรองจ่ายและเบิกกับต้นสังกัดภายหลังได้

- > -สำหรับการรับวัคซีนเพื่อป้องกันโรคมักไม่สามารถเบิกได้ไม่ว่าสิทธิการรักษาใด


4. > -สถานเสาวภารับชำระค่าบริการเป็นเงินสดเท่านั้น และรับเฉพาะสกุลเงินบาท

5. > -หากมีผู้ถูกงูกัดจะให้มารับการรักษาที่สถานเสาวภาได้หรือไม่
มีขั้นตอนอย่างไร


- > -ปัจจุบันสถานเสาวภาไม่มีการให้การรักษาแบบผู้ป่วยในแล้ว
ผู้ที่ถูกงูกัดมาไม่นาน

- > หากได้รับพิษก็จำเป็นที่จะต้องให้การรักษาแบบผู้ป่วยใน
จึงแนะนำว่าหากถูกงูกัด

- > และคิดว่าอาจเป็นงูพิษควรรีบไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลใกล้บ้านโดยเร็ว

6. > -ขอรับคำปรึกษาก่อนเข้ามารับบริการฉีดวัคซีน
-> โทร. 02-252-0161 ต่อ 82119 ในวันและเวลาทำการ


1.หากต้องการนำสัตว์ที่สงสัยว่าเป็นโรคพิษสุนัขบ้ามาตรวจที่สถานเสาวภา
มีขั้นตอนอย่างไร


- > -สามารถนำสัตว์มาตรวจที่สถานเสาวภาได้ที่ตึกเสรฐภักดี
ในเวลาทำการ (เวลา 08.30-16.30 น.)
หากมานอกเวลาทำการสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยได้ตลอด 24 ชั่วโมง


- > หากสัตว์ตายแล้วควรรีบนำซากหรือศีรษะส่งตรวจภายใน 24 ชั่วโมง เพื่อความแม่นยำของการตรวจ ควรนำซากใส่ถุง 2 ชั้น มัดปากถุงให้สนิทและแช่ในน้ำแข็งเพื่อป้องกันการเน่าเสียและนำส่งที่ฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์


2. การส่งซากสัตว์จำเป็นต้องตัดศีรษะของสัตว์มาหรือไม่


- > ไม่จำเป็น
สามารถส่งซากสัตว์ทั้งตัวโดยไม่ต้องตัดศีรษะให้ทางฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์
และควรหลีกเลี่ยงการผ่าและสัมผัสซากสัตว์โดยไม่จำเป็นกรณีสงสัยโรคพิษสุนัขบ้า


3. การสอบถามผลชันสูตรโรคพิษสุนัขบ้า
สามารถทำได้อย่างไรบ้าง?


- > สามารถสอบถามผลได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-252-0161 ต่อ 82872 หรือ Line official “Rabies Lab QSMI
TRCS” ในวันและเวลาทำการ               Line official “Rabies Lab QSMI TRCS”

วันเเละเวลาทำการของสวนงู สถานเสาวภา สภากาชาดไทย

- วันจันทร์ - วันศุกร์ เปิดทำการ เวลา 09.30 – 15.30 น.


  • การเเสดงการสาธิตการรีดพิษงู เวลา 11.00 น.
    การเเสดงการสาธิตการจับงู เวลา 14.00 น.

- วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เปิดทำการเวลา 09.30 - 13.00 น

  • การเเสดงการสาธิตการจับงู เวลา 11.00 น.