ประวัติสถานเสาวภา

อาคารผลิตยาปราศจากเชื้อ     อาคารผลิตยาปราศจากเชื้อ มีวัตถุประสงค์สำหรับใช้เป็นพื้นที่ผลิตยาปราศจากเชื้อ และเซรุ่มส่วนขยาย เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตให้เพียงพอต่อความต้องการในประเทศเป็นหลัก หากมีปริมาณเพียงพอสามารถส่งออกจำหน่ายไปต่างประเทศ โรงงานก่อตั้งบนพื้นที่ประมาณ 2,000 ตารางเมตร ซึ่งประกอบด้วย 2 พื้มที่หลัก คือ บริเวณ Utility พื้นที่ประมาณ 1,000 ตารางเมตร ประกอบด้วยเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ระบบผลิตน้ำสำหรับยาฉีด ระบบ HVAC ระบบผลิตไอน้ำดิบด้วย Boiler และระบบไฟฟ้า และบริเวณห้องสะอาดสำหรับงานผลิต พื้นที่ประมาณ 1,000 ตารางเมตร ภายในติดตั้งเครื่องจักรสำคัญสำหรับผลิตเซรุ่มและยาปราศจากเชื้อ ได้แก่ เครื่องอบฆ่าเชื้ออุปกรณ์ ถังผสม เครื่องล้างภาชนะบรรจุ เครื่องบรรจุ เครื่องทำแห้งและเครื่องครอบฝา

หน่วยงานภายในอาคารผลิตยาปราศจากเชื้อ