ประวัติสถานเสาวภา

ตึกเสรฐภักดี

      ในปี พ.ศ. 2469 คุณหญิงซิ่วเซ้ง ประดินันทน์ภูมิรัตน์กับ ขุนเสรฐภักดี(เลี่ยวจิ้นซ้ง เสรฐภักดี) พร้อมด้วยภรรยาและบุตร ปรารภถึงการบำเพ็ญกุศลอุทิศแก่พระยาประดินันทน์ภูมิรัตน์ (เลี่ยวเชียงสูน เสรฐภักดี) ซึ่งวายชนม์ได้บริจาคเงินจำนวนหนึ่งแก่สภากาชาดไทย เพื่อสร้างตึกสำหรับเป็นที่พักอาศัยของม้าที่ใช้ในการทำเซรุ่มในบริเวณสถานเสาวภาทางทิศตะวันออก 


      สภากาชาดไทยได้อำนวยการสร้างตึกหลังนี้ตามปณิธานอุทิศของผู้บริจาคโดยขนานนามว่า “ตึกเสรฐภักดี” และกระทำพิธีเปิดเมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2470 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันมรณกรรมของพระยาประดินันทน์ภูมิรัตน์ ปัจจุบันตึกนี้เป็นที่ตั้งของคลินิกและห้องปฏิบัติการด้านสัตวแพทย์ เพื่อการชันสูตรโรคพิษสุนัขบ้า


หน่วยงานภายในตึกเสรฐภักดี

ฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์

     ให้บริการ
    1. ตรวจวินิจฉัยโรคพิษสุนัขบ้าจากซากสัตว์หรือในสัตว์ที่ยังมีชีวิต
    2. กักกันสัตว์ที่ต้องสงสัยว่าเป็นโรคพิษสุนัขบ้า
    3. บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์เลี้ยง
    4. ให้คำปรึกษาแนะนำเรื่องโรคพิษสุนัขบ้าและระบาดวิทยาโดยนายสัตวแพทย์